Evaluarea digitală: alegerea metodelor formative și sumative în funcție de context

by

Introducere

Contextul actual creat de pandemie a condus la noi tendințe în sistemul de învățământ, impunând mutarea conținutului și a interacțiunii în mediul virtual, respectiv utilizarea unor metode de evaluare adecvate mediului online.

În acest articol, vom analiza diferite metode de evaluare a performanțelor studenților, utilizând resursele online disponibile. Pentru a maximiza avantajele aduse de folosirea platformelor digitale, concomitent cu reducerea riscurilor evaluării online, propunem testarea unei game diversificate de forme și metode de evaluare. Utilizarea unei palete largi de instrumente de evaluare permite o apreciere corectă a bagajului de cunoștințe acumulate de studenți și asigură calitatea și egalitatea în sistemul de învățământ.

Evaluarea formativă

Evaluarea formativă se realizează pe tot parcursul procesului de instruire și urmărește identificarea de lacune și interpretări greșite ale conceptelor predate, respectiv oferirea de feedback constructiv în vederea îmbunătățirii rezultatelor academice și susținerii nevoilor reale ale studenților.

Enumerăm în cele ce urmează o serie de instrumente de evaluare formativă ce pot fi folosite cu succes în mediul online:

 • Chestionare sau teste grilă. Profesorii pot utiliza testele online în diferite moduri, în funcție de obiectivele urmărite. Spre exemplu, aceștia pot: 1) capta atenția studenților la începutul cursului; 2) afla cât de pregătiți sunt studenții înainte de începerea unui nou curs; 3) verifica dacă noțiunile predate au fost corect înțelese; 4) derula sesiuni de brainstorming; 5) afla părerea studenților cu privire la anume subiect; 6) testa cunoștințele acumulate la final de curs. Testele online pot fi create cu ușurință folosind următoarele aplicații digitale: Kahoot, Mentimeter, AhaSlides, Quizizz, PollEverywhere, Socrative, Quizlet, Formative.
 • Jurnalul de reflecție. Această formă de autoevaluare încurajează studenții să reflecteze asupra cunoștințelor acumulate. Profesorii pot cere studenților să reflecteze asupra provocărilor întâmpinate pe parcursul învățării și a felului în care le-au depășit, sau asupra unor concepte cercetate în profunzime pornind de la subiectele prezentate de aceștia. Aceștia pot alege să noteze ideile într-un document Word, sau să folosească platforme precum WordPress sau Blogger. Câteva întrebari ajutatoare pentru studenți ar putea fi: “Ce parere ai despre ? Cum ai evalua lucrarea / cercetarea ta pe o scară de la 1 la 100 și de ce ? Care ar fi un top al preferințelor tale? Dacă ai putea să schimbi ceva la materie, ce ai face și de ce? ”
 • Interevaluarea. Revizuirea muncii altei persoane este o modalitate valoroasă de a învăța iar abilitatea de a furniza feedback constructiv s-a dovedit a fi foarte utilă. Peerceptiv este una dintre platformele care încurajează studenții să-și demonstreze cunoștințele dintr-un domeniu analizând lucrările sau creațiile colegilor. Cu ajutorul acestei platformei studenții pot să le facă colegilor lor review-uri (chiar și anonime) , pot să ofere note și să își impună propriile standarde de exigență sau feedback.
 • Forumul de discuții în grupuri restrânse. Profesorul poate propune teme de discuții săptămânale, lunare sau la anumite intervale de timp, sau poate încuraja elevii să propună teme de dezbatere. Gradul de implicare în aceste discuții poate fi ulterior notat de profesor. Acest tip de discuții oferă o oportunitate excelentă pentru aprofundarea unor noțiuni cheie deja predate. Flipgrid este una dintre platformele care inspiră cursanții să-și împărtășească părerile și să-și dovedească creativitatea.

Evaluarea sumativă

Evaluarea sumativă evaluează nivelul de cunoștințe, respectiv gradul de formare a competențelor la încheierea unei perioade de instruire, cum ar fi o unitate, un curs sau un program. Acest tip de evaluare urmărește compararea performanțelor academice obținute de studenți cu finalitățile disciplinei, oferind aprecieri de bilanț asupra rezultatelor.

Evidențiem în continuare o serie de metode și tehnici de evaluare sumativă online, care îndeplinesc principiile evaluării didactice:

 • Teme colaborative. Spre deosebire de situația în care studentul/reprezentantul grupului prezintă la clasa ceea ce s-a lucrat în echipă, iar profesorul nu poate afla cu exactitate în ce măsură a contribuit fiecare dintre studenți la realizarea proiectului, în mediul online profesorul poate urmări istoricul documentului, poate vedea ceea ce a scris fiecare și poate nota implicarea acestora. Acest lucru este posibil dacă toți participanții folosesc Google Drive.
 • Prezentări sau înregistrări video. Evaluările orale pot funcționa chiar mai eficient online decât în clasă. Lipsa unui public vizibil și confortul propriului cămin pot reduce anxietatea. De asemenea, studenții au posibilitatea de a se înregistra ori de câte ori au nevoie. Icecream Screen Recorder și Camtasia reprezintă soluții software ce permit înregistrarea, editarea și partajarea lucrărilor studenților. Amintim de asemenea și alte platforme similare precum WeVideo și Animato.
 • Eseul. Printre trăsăturile ce caracterizează metoda eseului se numără subiectivitatea, ineditul și originalitatea studentului. Des întâlnite sunt cerințele prin care studentul trebuie să se încadreze într-un anume număr de cuvinte, determinându-l să evidențieze ideile esențiale.
 • Examen deschis . Examen cu cartea deschisă sau cu toate materialele disponibile și acces permis la internet. Acest tip de evaluare nu testează capacitatea unui student de a-și aminti informații, ci implică o abordare critică și analitică pentru a răspunde la întrebările stabilite. Această metodă este cel mai bine utilizată atunci când există o gamă largă de informații și date complexe care trebuie stăpânite pentru a demonstra înțelegerea unui domeniu de studiu. Studenții trebuie să aibă în continuare cunoștințe aprofundate despre informații, cum să le folosească și unde să le găsească
 • Proiectul sau E-portofoliu. Acest tip de evaluare poate include simulări, studii de caz, exerciții de rezolvare a problemelor, lucrări de colaborare în grup și brainstorming sau dezbateri pe diferite teme, mix de elemente multimedia, etc. Pentru acest tip de evaluare se pot folosi cu succes unelte pentru prezentări precum Google Slides, Prezi, Canva sau unelte pentru elemente grafice vizuale precum Visme.

Elemente de asigurare a calității

Pentru asigurarea corectitudinii evaluării online, reducerii plagiatului și asigurarea calității procesului de învățământ, evidențiem o serie de acțiuni care pot fi întreprinse :

 • Întrebările să fie concepute astfel încât să necesite o înțelegere aprofundată a conceptelor;
 • Printre cerințele evaluării să se solicite argumentarea răspunsurilor;
 • Răspunsurile să facă trimiteri directe la materialele specifice cursului;
 • Întrebările să fie „extrem de contextualizate” (de exemplu, din perspectiva unui anumit personaj, într-o anumită perioadă de timp);
 • Intervalul de timp pentru finalizarea testul să fie limitat;
 • Studenții să fie rugați să completeze „Declarația de onestitate”. Prin acest document pe proprie răspundere studenții se angajează, sub semnătură, să susțină examenele cu deplină sinceritate, bazându-se pe propriile competențe.

Concluzie

Identificarea și aplicarea unor strategii eficiente în vederea evaluării în mod consecvent și corect a studenților este esențială pentru asigurarea echității și performanței indiferent dacă evaluarea se realizează online, la clasă sau după model mixt/hibrid. Profesorii trebuie să cunoască și să experimenteze cât mai multe metode de evaluare pentru a decide și adapta aceste metode la specificul social și cultural al studenților, precum și la nevoile domeniului.

Generațiile noi de studenți trebuie întelese și analizate în contextul prezent de dezvoltare accelerată a lumii înconjurătoare. Metodele de evaluare trebuie să progreseze rapid, pentru a ține pasul cu nevoile curente și a permite profesorilor o perspectivă actuală și reală.

0 Comments

Submit a Comment